You are currently viewing Czech phrases and translations for the birth plan

Czech phrases and translations for the birth plan

Do you want to learn some Czech words around birth and hospital stay? Or maybe you want to write a birth plan in the Czech language, but you’re not sure how to say the specific things and phrases?

If you know some Czech words, but you’re not sure whether you’ll understand specific, medical terms in the hospital, these phrases can help you.

I put together Czech translations of some phrases that you might need during the labour or for writing your birth plan.

Thank you for your idea, by the way, as this article is something that you requested on my Facebook page Birth in Brno 😉

Here are the phrases and words, alphabetically:

 • accelerated labour – urychlení porodu, augmentace
 • admission (to maternity hospital) – příjem (do porodnice)
 • amniocentesis – aminocentéza, odběr plodové vody
 • amniotic fluid – plodová voda
 • amniotic sac – plodový vak
 • amniotomy – amniotomie, protržení vaku blan
 • anaesthesia – anestézie, narkóza, epidural – epidurální, general – celková
 • anaesthesiologist – anesteziolog
 • analgesia – analgezie, epidural – epidurální, spinal – spinální
 • antenatal / prenatal – prenatální, předporodní
 • Apgar score – Apgar skóre, to assess – hodnotit
 • augmentation – augmentace, urychlení (porodu), with oxytocin – oxytocinem, with prostaglandins – prostglandiny
 • bath – vana
 • bathing the baby – koupání miminka
 • birth canal – porodní cesty
 • birth number – rodné číslo
 • birth plan / preferences / wishes – porodní plan / preference, přání
 • blood loss – ztráta krve
 • blood pressure – krevní tlak, to take – měřit
 • Braxton Hicks contractions – BraxtonHicksovy kontrakce, poslíčci, false labour – falešné porodní bolesti,
 • breast pump – odsávačka mateřského mléka
 • breastfeeding / nursing – kojení
 • breath holding – zádrž dechu
 • Caesarean section – císařský řez
 • cardiotocograph (CTG) – kardiotokograf, monitorovací přístroj CTG
 • catheter – katétr, cévka; introduction of catheter – zavedení cévky
 • cervical dilatation – cervikální dilatace, otevírání děložního hrdla
 • cervix – děložní čípek
 • childbirth / birth – porod, home birth – domácí porod
 • conception – početí, otěhotněnícolostrum – kolostrum, mlezivo
 • contractions – kontrakce
 • cord – pupečník, to clamp – podvázat, to cut – přestřihnout
 • cord clamping – přerušení pupečníku, delayed (umbilical) cord clamping – odložené přerušení pupečníku
 • crowning – prořezávání hlavičky
 • deficiency in iron – nedostatek železa
 • delivery room – porodní sál
 • diabetes – cukrovka
 • dilation (of cervix, cervical) – dilatace, rozšíření děložního hrdla
 • discharge – výtok
 • doula – dula
 • early discharge from the hospital – skoré přepuštění z porodnice (ambulantní porod)
 • enema – klystýr
 • Entonox, inhaled analgesic for pain relief – Entonox, inhalační analgetikum pro úlevu bolesti
 • episiotomy – epiziotomie, nástřih hráze, to repair perineal tears and episiotomy – ošetřit natržení hráze a episiotomie
 • expected date of delivery – předpokládaný termín porodu
 • fetal position – postavení plodu
 • forceps – porodnické kleště
 • informed consent – informovaný souhlas
 • intervention – intervence, zásah
 • insurance number – číslo pojištěnce
 • jaundice, neonatal jaundice – novorozenecká žloutenka
 • labour – porod, premature – předčasný, prolonged – prodloužený, spontaneous – spontánní, induced – vyvolaný, accelerated – urychlený, obstructed labour – nepostupující porod, rapid labour – překotný porod
 • labour pain – porodní bolesti, to alleviate labour pain – zmírnit/tlumit porodní bolesti, non-farmalogical methods of pain relief – nefarmakologické metody mírnění bolesti
 • lochia – lochie, očistky
 • low-birthweight baby – novorozenec s nízkou porodní váhou
 • maternity ward/unit – oddělení šestinedělí
 • meconium – mekonium, smolka
 • medical history – zdravotní anamnéza
 • midwife – porodní asistentka
 • mucous plug – hlenová zátka
 • nausea – nevolnost
 • neonatal intensive care unit – novorozenecká jednotka intenzívní péče
 • obstetrician – porodník
 • operating theatre – operační sál
 • oxytocin infusion – infúze oxytocínu
 • perineum – perineum, hráz; perineal massage – masáž hráze
 • placenta – placenta, placenta separating from uterine wall – placenta se odlučuje od děložní stěny
 • post-dates pregnancy – přenášení
 • postnatal – postnatální, poporodní
 • postpartum – poporodní
 • premature – nedonošené dítě
 • pre-term labour – předčasný porod
 • private room – nadstandardní pokoj (privátní)
 • pushing – tlačení, urge to push – nutkání tlačit
 • routine interventions – rutinní zákroky
 • rupture of membranes – protržení vaku blan, spontaneous – spontánní, artificial – umělé
 • shower – sprcha
 • to deliver (the baby) – porodit, vaginally – vaginálně
 • to latch – přisát se, baby is not well latched on – dítě není dobře přisáté
 • ultrasound – ultrazvuk
 • umbilical stump – pupeční pahýl, to clean – očistit
 • upright (vertical) position – vzpřímená poloha
 • uterus / womb – děloha
 • vaginal examination – vaginální vyšetření
 • Vitamin K injection / drops – injekce / kapky Vitamínu K

Is there something else you think is missing? Leave me a comment below. I will translate, answer and put it in the article.

Do you want to know more, about how to prepare for birth?

You can schedule a consultation with me (online or in-person) or join next prenatal class 😉

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.